ผอ.มาริสา มอไธสง นำทีมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ทำความสะอาดโรงเรียน

โพสต์2 ก.พ. 2560 18:51โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
ใน  วันพฤหัสบดีที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  ผอ.มาริสา  มอไธสง นำทีมคณะครูและนักเรียน  ทำความสะอาดและบูรณะโรงเรียน  จิตอาสาพัฒนา  ทำด้วยใจสิ่งไหนก็จะออกมาดี
Comments