วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เลียงต้อนรับครูเอนก งอกศิลป์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สวนอาหารมะม่วง

โพสต์6 พ.ย. 2559 19:51โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงต้อนรับ ครูเอนก งอกศิลป์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สวนอาหารมะม่วง

ในวันพฤหัสบดีที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559Comments