กิจกรรมโรงเรียนทำบุตรตักบาตรวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

โพสต์11 ม.ค. 2563 03:37โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1

           
  
       
   
                         

         

        

         


         

        

        

        

        

        
      

       
         
งานเกษียณ จ่าสิบเอกนนท์ แก้วศรีงาม (28 ก.ย. 61)

โพสต์1 ต.ค. 2561 01:26โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2561 00:10 ]เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายอิสราภรณ์ ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

โพสต์20 ก.พ. 2560 20:38โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1ผอ.มาริสา มอไธสง นำทีมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ทำความสะอาดโรงเรียน

โพสต์2 ก.พ. 2560 18:51โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1

ใน  วันพฤหัสบดีที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  ผอ.มาริสา  มอไธสง นำทีมคณะครูและนักเรียน  ทำความสะอาดและบูรณะโรงเรียน  จิตอาสาพัฒนา  ทำด้วยใจสิ่งไหนก็จะออกมาดี
กิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ.นครราชสีมา

โพสต์31 ม.ค. 2560 23:02โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1


วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 พิธีมอบปลอกแขนสารวัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

โพสต์6 พ.ย. 2559 20:25โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 พิธีมอบปลอกแขนสารวัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

โดยนายสันติ  คงวัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ
และคณะครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ


วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เลียงต้อนรับครูเอนก งอกศิลป์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สวนอาหารมะม่วง

โพสต์6 พ.ย. 2559 19:51โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1

ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงต้อนรับ ครูเอนก งอกศิลป์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สวนอาหารมะม่วง

ในวันพฤหัสบดีที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559ภาพบรรยากาศโรงเรียนบ้านชีลองเหนือยินดีต้อนรับครูใหม่

โพสต์6 พ.ย. 2559 19:43โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1

ภาพคณะบุคลากรโรงเรียนบ้านชีลองเหนือยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

และโอนย้ายข้าราชการครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงสู่รั้วโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

ในวันพุธที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559ภาพกิจกรรมงาน "วันแม่แห่งชาติ 59" โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

โพสต์12 ส.ค. 2559 03:48โดยโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2559 03:49 ]

                              1-10 of 11