ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

เบอร์โทรศัพท์ ห้องธุรการ 0 - 4487 - 0383

ห้องผู้อำนวยการ 0 - 4413 - 4050 โทรสาร 0 - 4413 - 4050