วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เลียงต้อนรับครูเอนก งอกศิลป์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สวนอาหารมะม่วง

วันที่โพสต์: 7 พ.ย. 2016, 3:51:56

ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงต้อนรับ ครูเอนก งอกศิลป์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สวนอาหารมะม่วง

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559