วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 พิธีมอบปลอกแขนสารวัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

วันที่โพสต์: 7 พ.ย. 2016, 4:25:30

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 พิธีมอบปลอกแขนสารวัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

โดยนายสันติ คงวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

และคณะครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ