ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตรอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ


กิจกรรมวันไหว้ครู 2562


โครงการต่อต้านยาเสพติด


กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา


การนิเทศบูรณาการ 2562


กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงราชการที่ 10


ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์


วันวชิราวุธ 2562


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


วันเด็กแห่งชาติ 2563


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม Bing Cleaning Day

จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562