กิจกรรมโรงเรียน


ทำบุตรตักบาตรวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 — 11 ม.ค. 2020, 11:37:55

งานเกษียณ จ่าสิบเอกนนท์ แก้วศรีงาม (28 ก.ย. 61) — 1 ต.ค. 2018, 8:26:02

ส่งครูนราธิป ใจหาญ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนห้วยบงเหนือ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 — 21 ก.พ. 2017, 4:49:34

เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายอิสราภรณ์ ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 — 21 ก.พ. 2017, 4:38:16

ผอ.มาริสา มอไธสง นำทีมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ทำความสะอาดโรงเรียน — 3 ก.พ. 2017, 2:51:40

กิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ.นครราชสีมา — 1 ก.พ. 2017, 7:02:18

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 พิธีมอบปลอกแขนสารวัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ — 7 พ.ย. 2016, 4:25:30

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เลียงต้อนรับครูเอนก งอกศิลป์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สวนอาหารมะม่วง — 7 พ.ย. 2016, 3:51:56

ภาพบรรยากาศโรงเรียนบ้านชีลองเหนือยินดีต้อนรับครูใหม่ — 7 พ.ย. 2016, 3:43:51

ภาพกิจกรรมงาน "วันแม่แห่งชาติ 59" โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ — 12 ส.ค. 2016, 10:48:47

รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล — 1 ก.ค. 2016, 3:53:23